และแล้วเรื่องราวการเดินทางเที่ยววัดเก่าในเมืองนนท์ก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วเสียที

ตอนนี้เรามาเริ่มกันที่วัดบางขนุนกันก่อนเลย  วัดนี้อยู่ที่ตำบลบางขนุน  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา  ในอดีตวัดบางขนุนคงจะรุ่งเรืองมาก  เพราะได้พบสมุดไทยเป็นจำนวนมาก  ที่สำคัญคือ  สมุดไทยฉบับรัชกาลที่ 1 พ.ศ. 2330 มีจิตรกรรมเรื่องทศชาติชาดกที่งดงามมาก  ภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังภาพเทพชุมนุมและพุทธประวัติที่งดงาม

นอกจากนี้ภายในศาลาการเปรียญของวัดยังมีธรรมมาสน์และสังเค็ดของให้ได้ชมด้วย  โดยที่ธรรมมาสน์จะมีไว้เพื่อให้พระสงฆ์ขึ้นเทศน์  แต่สังเค็ดจะมีไว้เพื่อให้พระสงฆ์ขึ้นสวดครับ

 

 

และวัดสุดท้ายที่เราจะมาชมกันนั่นก็คือ  วัดโพธิ์บางโอครับ

วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย  ที่บ้านบางกรวย  ตำบลวัดชะลอ  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือ (พ.ศ.2246-2251)ของกรุงศรีอยุธยา  วัดนี้ได้มีการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยมอบให้กรมหลวงเสนีบริรักษ์ (ต้นตระกูลเสนีวงศ์)  โอรสในเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ กรมพระราชวังหลัง เป็นผู้บูรณะ  วัดนี้จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าวัดโพธิเสนีครับ

อุโบสถของวัดนี้หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา  หน้าบันจำหลักลายนารายณ์ทรงครุฑ  ลายกนกคาบเครือเถาออกรูปเทพพนมและยักษ์  ซุ้มประตูทรงบันแถลง  ที่ผนังด้านหลังของพระอุโบสถมีพระพุทธรูปปางเลไลยก์ปูนปั้น

และภายในยังมีจิตรกรรมภาพพุทธประวัติ  ภาพปริศนาธรรมและ ท่าจับในรามเกียรติ์ให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามอีกด้วยครับ

 

สำหรับในจังหวัดนนทบุรีนั้น  ยังมีวัดเก่าที่ยังหลงเหลือร่องรอยของอดีตไว้ให้ได้ศึกษาอีกมากมาย  ถึงแม้บางสิ่งบางอย่างอาจสูญหายไปกับกาลเวลาด้วยเหตุต่างๆ  แต่หากคนในรุ่นปัจจุบันมีความหวงแหนและรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้คงอยู่  ภูมิปัญญาที่คนในอดีตได้สร้างไว้ย่อมที่จะสามารถสืบทอดไปให้คนรุ่นหลังได้อย่างแน่นอนครับ

Comment

Comment:

Tweet

สวยมากอะ ชอบภาพเขียนฝาผนังเก่าๆ มากๆ เลยค่ะ แล้วก็หน้าบันไม้เก่าอีก อยากไปเยี่ยมชมของจริงจังเลย confused smile

#1 By แอ้ on 2012-03-30 10:52